Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua => Click vào "Mua hàng"


 

Bước 2: Click vào "Thanh toán"

Bước 3: Click vào "Đặt hàng"