GPP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Pharmacy Practice”. Dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt nhà thuốc”. Theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế): "Thực hành tốt nhà thuốc" (Good Pharmacy Practice, viết tắt: GPP) là văn bản đưa ra các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản trong thực hành nghề nghiệp tại nhà thuốc của dược sỹ và nhân sự dược trên cơ sở tự nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn ở mức cao hơn những yêu cầu pháp lý tối thiểu.

Khi xây dựng một nhà thuốc đạt chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc-GPP” phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc chính sau :
✔  Đặt lợi ích của người bệnh và sức khoẻ của cộng đồng lên trên hết.
✔ Điều kiện, môi trường trong nhà thuốc phải đãm bảo điểu kiện bảo quản của sản phẩm.
✔  Bố trì, sắp xếp phải phù hợp theo quy định, đảm báo hạn chế nhầm lẫn.
✔  Cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng kèm theo thông tin về thuốc, tư vấn thích hợp cho người sử dụng và theo dõi việc sử dụng thuốc của họ.

Trong điều kiện các nhà máy có sự tuân thủ tốt các nguyên tắc GMP, GLP, GSP, GDP mà các nhà thuốc không thực hiện tốt GPP thì rất khó để kiểm soát được chất lượng sản phẩm khi đến tay người dùng thuốc. Ý thức được tầm quan trọng đi cùng tiêu chí đặt lợi ít và sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu nên chúng tôi, đội ngũ cán bộ và nhân viên nhà thuốc đã cố gắng nổ lực đạt được chứng nhận trên từ những ngày đầu thành lập ( năm 2008) đến nay và luôn ý thức duy trì bảo vệ danh hiệu để luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.